Lidmaatschap

Kandidaat-leden kunnen zich aanmelden via deze site met het verzoek om vrijblijvend mee te koken. De voordracht wordt behandeld door de betreffende kookavond en het kandidaat-lid komt daarna evt. op de wachtlijst. Afhankelijk van de doorstroommogelijkheden volgt toetreding. Er wordt door de kookgroep in eerste instantie geselecteerd en medegedeeld wanneer het kandidaat-lid kan toetreden.


Reglement toetreding

  1. Toetreding na uitnodiging.
  2. Eerst 3 “proef”-kookavonden (‘aspirant-lid’).
  3. Na wederzijdse instemming dient het lid een proeve van bekwaamheid af te leggen door een borrelhap te verzorgen met het “Predicaat Uitstekend”.
  4. De kookgroep besluit over toelating, waarna uiteindelijke goedkeuring voor het lidmaatschap aan het bestuur is.

Jaarlijkse contributie en entreegeld

De contributie bedraagt: € 642,50 per jaar (10 reguliere kookavonden, exclusief partners-night);
Entreegeld bedraagt: € 150 éénmalig (inclusief 1e set kokskleding);
Restitutie is niet mogelijk.
Het lidmaatschap kan slechts per kalenderjaar worden beëindigd (uiterlijk per 1 december).

Aanmeldingsformulier CCO


Dresscode

Uniforme kokskleding is verplicht. Bestaande uit: een koksbuis en een sloof. De buis is voorzien van logo en clubnaam. Aspirant-leden dragen een schort.


Nieuwe kookgroep starten

CCO heeft nog ruimte voor enkele nieuwe groepen. Deze beginnen bij 10 personen per groep tot gemiddeld 15 en hebben een absolute max van 18 personen. Nieuwe kookgroepen worden in principe één jaar begeleid door chefs van de bestaande groepen. Zo wordt de groep wegwijs gemaakt t.a.v. de keuken, de basisvaardigheden en het concept van CCO.