Disclaimer

Disclaimer voor www.kookclubouderkerk.nl

Cuisine Culinaire Ouderkerk (Kamer van Koophandel: KVK34197043), hierna te noemen CCO, verleent u hierbij toegang tot www.kookclubouderkerk.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Het doel van de website van CCO is om bezoekers te informeren over de kookclub, de kookstudio en haar leden over verenigingszaken, agenda en recepten. Daarnaast is de website een publicatiemiddel voor nieuwsberichten en evenementen van CCO.

CCO behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

CCO spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CCO.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. CCO oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CCO nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Externe hyperlinks

De CCO website bevat tevens een aantal externe hyperlinks, die bedoeld zijn als extra dienstverlening aan de bezoeker van de website. CCO sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de schade die een bezoeker van de CCO website lijdt doordat hij via een externe hyperlink een andere website bezoekt.

Links naar de CCO website

Externe links naar pagina’s op de CCO website zijn toegestaan mits dit de goede naam van de organisatie niet schaadt. De suggestie mag niet worden gewekt dat CCO toestemming heeft gegeven voor een link als dat niet het geval is.

De juiste naam van de CCO is Cuisine Culinaire Ouderkerk. De link naar de website van CCO is: https://www.kookclubouderkerk.nl.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CCO en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CCO, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De teksten en afbeeldingen op de website mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van de CCO website (waaronder teksten, ontwerp, foto’s, video’s en logo’s) berust bij Cuisine Culinaire Ouderkerk. CCO respecteert natuurlijk ook het auteursrecht van derden. Mocht u van mening zijn dat de informatie op de website van CCO uw rechten schaadt, dan wordt u verzocht om contact op te nemen met het bestuur via ons contactformulier.

Cookies

CCO maakt op haar website gebruik van zogenaamde ‘cookies’, kleine bestandjes die op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Cookies worden onder andere gebruikt om u bij een later gebruik te identificeren en om toegang te verschaffen tot bepaalde delen van de CCO website.
Vrijwel alle internetbrowsers zoals Microsoft Internet Explorer, FireFox en Safari, bieden de gebruikers de mogelijkheid om ‘cookies’ te accepteren of om deze te weigeren.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.